апологетика

112 из 53 объектов

Обоснование вероучения с помощью рациональных средств.

Анатомія біблійної метафори

Метафора — чи не найрозповсюдженіша фігура мовлення в Біблії. Відповідно, дуже важливо навчитися не лише правильно розуміти метафори при розгляді библійного тексту, але й витягувати з них усю можливу інформацію.

Share

Большинство

Что такое большинство? Хорошо ли быть частью большинства, следовать за большинством? Для кого Бог приготовил спасение — для большинства или для меньшинства?

Share

«Дух злий, посланий від Господа»

В Першій книзі Самуїловій читаємо, що Дух Господній злинув на Давида, а далі — «Дух Господній відступився від Саула, а напав його дух злий, посланий від Господа» (1 Самуїла 16:14). Що значить «дух злий, посланий від Господа»?

Share

«Бо мусять між вами й поділи бути»

Деякі християни обстоюють таку ідею: нібито поділи в церкві з доктринальних питань є прийнятними, якщо ці доктринальні питання належать до категорії «другорядних». На підтверждення цього лжевчення звичайно наводять уривок 1 до Коринтян 11:19, частину якого винесено в заголовок. Цю статтю присвячено розгляду теми поділів у церкві.

Share

Анатомия библейской метафоры

Метафора — едва ли не самая распространённая фигура речи в Библии. Соответственно, очень важно научиться не только правильно понимать метафоры при разборе библейского текста, но и извлекать из них всю возможную информацию.

Share

«Злой дух от Господа»

В Первой книге Царств мы читаем, что Дух Господень сошёл на Давида, «а от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа» (1 Царств 16:14). Что же значит «злой дух от Господа»?

Share