Новый Завет

112 из 40 объектов

Анатомія біблійної метафори

Метафора — чи не найрозповсюдженіша фігура мовлення в Біблії. Відповідно, дуже важливо навчитися не лише правильно розуміти метафори при розгляді библійного тексту, але й витягувати з них усю можливу інформацію.

Share

Большинство

Что такое большинство? Хорошо ли быть частью большинства, следовать за большинством? Для кого Бог приготовил спасение — для большинства или для меньшинства?

Share

«Дух злий, посланий від Господа»

В Першій книзі Самуїловій читаємо, що Дух Господній злинув на Давида, а далі — «Дух Господній відступився від Саула, а напав його дух злий, посланий від Господа» (1 Самуїла 16:14). Що значить «дух злий, посланий від Господа»?

Share

«Бо мусять між вами й поділи бути»

Деякі християни обстоюють таку ідею: нібито поділи в церкві з доктринальних питань є прийнятними, якщо ці доктринальні питання належать до категорії «другорядних». На підтверждення цього лжевчення звичайно наводять уривок 1 до Коринтян 11:19, частину якого винесено в заголовок. Цю статтю присвячено розгляду теми поділів у церкві.

Share

Анатомия библейской метафоры

Метафора — едва ли не самая распространённая фигура речи в Библии. Соответственно, очень важно научиться не только правильно понимать метафоры при разборе библейского текста, но и извлекать из них всю возможную информацию.

Share

Основной Закон

В мире существует множество различных законов. Бывает так, что законы противоречат друг другу. По какому закону должны жить люди? Существует ли один основной закон для всех людей?

Share

«Злой дух от Господа»

В Первой книге Царств мы читаем, что Дух Господень сошёл на Давида, «а от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа» (1 Царств 16:14). Что же значит «злой дух от Господа»?

Share